Вівторок, 21.11.2017, 15:55
Вітаю Вас Гість | RSS

Спеціалізована загальноосвітня школа №8 м.Хмельницького

                                                                                    Сайт початкової школи                                          

Меню сайту
Міні-чат
  Наше опитування
  Ваші враження від нашого сайту
  Всього відповідей: 249
  Статистика


  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

Інформація щодо вступу до 1 класу

Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа №8
проводить набір учнів до 1 класу
на 2018 - 2019 навчальний рік.


Прийом документів проводиться 11 жовтня 2017 р. з 13.00 год до 18.00 год за адресою:
вул. Пілотська, 125 (приміщення початкової школи)

Відповідно до Зако­ну України «Про загальну середню освіту» для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

 • заява на ім’я директора школи;
 • копія свідоцтва про народження дитини.

       Присутність дитини під час прийому до школи є обов'язковою.

Звертаємо Вашу увагу на те, що дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванніІнформацію про закріплення за нашим загальноосвітнім навчальним закладом мікрорайону можна отримати на нашому сайті.

ПЕРЕГЛЯНУТИ СПИСОК МІКРОРАЙОНУ

До послуг учнів та батьків:

 • вивчення англійської мови з першого класу (у загальноосвітніх та спеціалізованому класах);
 • безкоштовні сніданки для учнів 1 - 4 класів;
 • групи продовженого дня (на бюджетній та комерційній основі);
 • ігрові кімнати;
 • кімната відпочинку (спальня).

Вчителі, які будуть працювати з першокласниками у 2018-2019 н.р.:

1 - А клас - Телюх Лариса Миколаївна

1 - Б клас - Довга Галина Іванівна

1 - В клас - Загуровська Ірина Іванівна

1 - Г клас - Кравець Ганна Петрівна

 

За довідками можна звернутися до заступника директора

з навчально - виховної роботи початкової школи

Горбатюк Ольги Федорівни

або за телефонами 64-37-15, 64-42-70

Зверніть увагу!!!  

Лист МОН №1/9-71 від 14.02.15р.  "Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Особливості приймання дітей до перших класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Вік майбутніх першокласників

Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Зако­ну України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV, в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвіт­ніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років. У пункті 1.4 Постанови Головного державного санітарного лікаря України «Про підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до но­вого 2009/2010 навчального року» від 29 липня 2009 р. № 20 наголо­шено: «Не допускати прийом до школи дітей, молодше 5 років 8 міся­ців». Зазначена Постанова Головного державного санітарного лікаря України є чинною до початку 2010/2011 навчального року.

Разом з тим, звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІП право на перебування у дошкільних навчальних закладах гарантовано дітям ві­ком від двох місяців до шести (семи) років. Отже, якщо дитина досягла шестирічного віку, дошкільні навчальні заклади не можуть відмовити батькам у подальшому отриманні їхньою дитиною дошкільної освіти.

Умови приймання дітей до загальноосвітніх навчальних закладів

Приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу за­гальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204.

Загальноосвітні навчальні заклади приймають дітей на навчан­ня відповідно до визначеної території обслуговування. За наяв­ності вільних місць дитина може навчатися і в інших навчальних за­кладах.

Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до загальноосвітнього навчально­го закладу такі документи:

-   заяву на ім’я директора;

-   копію свідоцтва про народження дитини;

-   медичну картку встановленого зразка.

Умови приймання дітей до спеціалізованих навчальних закладів

До спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням окремих предметів приймання дітей здійснюється не­залежно від території обслуговування.

Приймання дітей, які вступають до першого класу спеціалізо­ваної школи (школи-інтернату), проводиться протягом періоду, ви­значеного навчальним закладом, після співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з Інструк­цією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихован­ців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 19 червня 2003 р. № 389 та зареєстрованої у Мін’юсті 4 липня 2003 р. за № 547/7868.

Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу спеціалізо­ваної школи (школи-інтернату), повинна охоплювати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеці­алізації закладу.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матері­алів, запропонованих центрами практичної психології та соціальної роботи (психологічними службами), а затверджує директор на­вчального закладу за погодженням із відповідним органом управ­ління освітою.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного на­вчального закладу. Не можна перевіряти вміння читати, писати, раху­вати тощо, оскільки формування цих навичок відбувається у процесі навчання дитини у початкових класах за чинними навчальними про­грамами для 1 -4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Приймання дитини має проводитись вчителем початкових кла­сів та психологом у формі доброзичливої співбесіди, що триває не більше 30 хвилин, у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Оскільки навчання учнів першого класу здійснюється з ураху­ванням особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, їхніх вікових та індивідуальних можливостей, слід зазначити, що готов­ність до систематичного навчання визначається взаємозв’язаними компонентами: фізичною (станом здоров’я і фізичним розвитком дитини), інтелектуальною і особистісною готовністю.

Фізична готовність дитини до школи визначається медичними працівниками і записується у медичній картці.

Особистісна готовність характеризує:

-          уміння дитини орієнтуватися у навколишньому світі;

-          ставлення дитини до школи;

-          самостійність дитини, її активність й ініціативність, сформованість потреби у спілкуванні, вміння встановлювати контакти з однолітками і дорослими.

Про інтелектуальну готовність дитини до школи свідчить відповідний рівень розумового розвитку, зокрема таких пізнаваль­них психічних процесів, як сприймання, мислення, пам’ять, уява, увага, мовлення, а також відповідний рівень знань дитини.

Шкільний психолог та вчитель вивчають індивідуальні особ­ливості дитини з метою найефективнішого впливу на її всебічний розвиток та виховання у процесі навчання після зарахування до
першого класу.

За матеріалами сайту http://education.km.ua

 
Форма входу